Zmluva č. -

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:-
Dodávateľ:ALCASYS Slovakia a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:prenáj.tel.syst.pDR
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 967,16
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 967,16
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:983,58
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Trenčín
Poznámka:66

Prílohy