Zmluva č. 39845

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:39845
Dodávateľ:AIS-PO, s. r. o., Prešov
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo č. 2/2009
Zmluvne dohodnutá čiastka:31 024,70
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:31 024,70
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:DR SR Banská Bystrica

Prílohy