Zmluvy bez uvedenia platnosti


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
Výskum a vývoj úloh 0 0 01.01.2011 31.12.2011
Zabezpečenie úloh pre ŠÚ SR prostredníctvom príspevkovej organizácie Infostat 0 0 01.01.2011 31.12.2011
Žiadosť o NFP 0 0 02.03.2010 31.08.2020
Žiadosť o NFP 0 0 02.03.2010 31.12.2012
0 0
223045P023/07 0 0
490/2010-Z 0 0 SVP š.p., PR Banská Štiavnica 29.09.2010
(Náklady: 268 098,72 eur s DPH)
42/2006 0 0 OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO KOŠICE
42/2006 0 0 OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO KOŠICE
1/2010/175 Nová zmluva 674 0 MOSTNÝ OBVOD KOŠICE
2009010001-51-CLaO-2-10001 nová zmluva 199 000 0 Výskumný a vývojový ústav železníc
2010010001-90-CLaO-0-10569 nová zmluva 69 785 0 Výskumný a vývojový ústav železníc
1/2010/TAVROS nová zmluva 114 087 0 Výskumný a vývojový ústav železníc
1/2010/ŽS nová zmluva 407 082 0 Výskumný a vývojový ústav železníc
1/2010/ŽS dodatok č. 1 407 082 0 Výskumný a vývojový ústav železníc
1/2010/TSS nová zmluva 298 383 0 Výskumný a vývojový ústav železníc
1/2010/TEMPRA nová zmluva 171 941 0 Výskumný a vývojový ústav železníc
2010010002-90-CLaO-0-10570 nová zmluva 180 000 0 Výskumný a vývojový ústav železníc
2010010003-90-CLaO-0-10571 nová zmluva 180 000 0 Výskumný a vývojový ústav železníc
1/2010 nová zmluva 5 500 0 Výskumný a vývojový ústav železníc
3-269/2300/2010 Nová zmluva 33 888 0 MOSTNÝ OBVOD KOŠICE
5-308/2300/2010 Nová zmluva 33 888 0 MOSTNÝ OBVOD KOŠICE
3-233400/2010 64 500 0 MOSTNÝ OBVOD KOŠICE
6-233400/2010 Nová zmluva 15 600 0 MOSTNÝ OBVOD KOŠICE
2010070114-98-CLaO-0-10975 Nová zmluva 39 100 0 MOSTNÝ OBVOD KOŠICE
10-518/2010 Nová zmluva 5 900 0 MOSTNÝ OBVOD KOŠICE
09-518/2010 Nová zmluva 19 108 0 MOSTNÝ OBVOD KOŠICE
11-518/2010 Nová zmluva 75 700 0 MOSTNÝ OBVOD KOŠICE
2010090116-98-CLaO-0-11005 Nová zmluva 5 415 0 MOSTNÝ OBVOD KOŠICE
2010090047-27-CLaO-0-11032 Nová zmluva 27 632 0 MOSTNÝ OBVOD KOŠICE