Zmluvy bez uvedenia platnosti


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
Realizácia úloh súvisiacich s celoštátnými zisťovaniami o úlpynulých nákladoch práce a o štruktúre miezd zamestnancov 0 0 01.01.2011 30.09.2013
Kúpna zmluva - kúpa a dodamie spotrebného materiálu. 0 0 21.10.2010 31.12.2010
Kúpna zmluva 0 0 30.11.2010
Kúpna zmluva - kúpa pozemku. 0 0 31.12.2010
Kúpna zmluva - kúpa a dodanie spotrebného materiálu. 0 0 22.11.2010 31.12.2010
Kúpna zmluva - kúpa a dodanie spotrebného materiálu. 0 0 22.11.2010 31.12.2010
Kúpna zmluva - kúpa a dodanie kancelárskeho materiálu. 0 0 08.12.2010
Kúpna zmluva - kúpa a dodanie materiálu. 0 0 28.12.2010
Kúpna zmluva - predaj osobného automobilu. 0 0 10.03.2010 31.03.2010
Kúpna zmluva - predaj osobného automobilu. 0 0 10.03.2010 31.12.2010
Kúpna zmluva - predaj osobného automobilu. 0 0 25.04.2010 30.04.2010
Kúpna zmluva - kúpa a dodanie spotrebného materiálu. 0 0 01.06.2010 30.06.2010
Kúpna zmluva - kúpa a dodanie spotrebného materiálu. 0 0 01.06.2010
Kúpna zmluva - predaj osobného automobilu. 0 0 07.09.2010 30.09.2010
Kúpna zmluva - predaj osobného automobilu. 0 0 07.09.2010 30.09.2010
Príkazná zmluva. 0 0 09.04.2010 20.09.2010
Zmluva - vypracovanie žiadosti o NFO. 0 0 28.07.2010 05.09.2010
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telefónnej služby 0 0 26.08.2010 22.09.2010
Zmluva na vybudovanie Sekundárneho VC ŠÚ SR. 0 0 23.08.2010 23.08.2011
Bezodplatný prevod správy majetku štátu. 0 0 31.08.2010 10.09.2010
Darovanie majetku štátu. 0 0 20.12.2010 31.12.2010
Zabezpečenie Informačnej kampane k SODB 2011 0 0 05.11.2010 30.06.2011
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telefónnej služby. 0 0 04.11.2010 30.11.2010
Zmluva o výkone štandardnej údržby syrému REGSTAT a dovývoja. 0 0 01.01.2011 31.12.2011
Zmluva o servisnej činnosti. 0 0 17.12.2010 31.12.2013
Zmluva - prieskum. 0 0 16.12.2010
Zmluva o poskytovaní imnormácií z monitorovania verejných informačných zdrojov. 0 0 01.01.2011 31.12.2011
Zmluva o servise. 0 0 17.12.2010 31.12.2012
Zmluva o servise. 0 0 17.12.2010 31.12.2012
Zmluva o konzultačnej a poradenskej činnosti. 0 0 01.01.2011 31.12.2011
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>