Zmluvy bez uvedenia platnosti


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
dodávanie výpočtovej techniky 0 0 11.06.2010 31.12.2011
administrácia internetovej stránky www.sia.gov.sk 0 0 07.09.2010 31.08.2011
zabezpečenie stravovania 0 0 24.01.2007
poskytnutie licencie a implementácia na programové vybavenie HUMAN, systémová údržba, vývoj, úprava a tvorba makier 0 0 08.08.2007
hromadné uzavretie Dodatkov k Zmluve o pripojení 0 0 15.01.2007
poskytovanie služby ,,Zvýhodnené firemné hovory" 0 0 03.04.2009 03.04.2011
pripojenie na mobilnú sieť Orange 0 0 15.01.2007
pripojenie na mobilnú sieť Orange 0 0 06.03.2007
hromadné uzavretie Dodatkov k Zmluve o pripojení 0 0 16.03.2009
licencia na používanie programového vybavenia 0 0 05.05.2010
pripojenie na mobilnú sieť Orange 0 0 20.08.2008
pripojenie na mobilnú sieť Orange 0 0 12.09.2008
pripojenie na mobilnú sieť Orange 0 0 16.03.2009
pripojenie na mobilnú sieť Orange 0 0 06.11.2009
podnájom časti nehnuteľnosti 0 0 07.10.2009
poistenie motorového vozidla 0 0 06.03.2008
poistenie motorového vozidla 0 0 06.03.2008
poskytovanie služby ,,Zvýhodnená Biznis Skupina" 0 0 15.01.2007 15.01.2009
poskytovanie právnych služieb vo forme právneho poradenstva a konzultačnej činnosti 0 0 24.01.2007 24.03.2007
odborné poradenstvo pre prípravu koncepčných materiálov, dokumentov pre implementáciu operačného programu na programové obdobie 2007_2013 0 0 01.02.2007 31.12.2007
zabezpečenie kompletného verejného obstarávania na dodanie výpočtovej techniky 0 0 05.02.2007
grafický návrh a vytvorenie redakčného systému pre internetovú prezentáciu pre SIA 0 0 05.03.2007 03.04.2007
dodanie výpočtovej techniky 0 0 03.04.2007
dodanie výpočtovej techniky 0 0 03.04.2007 16.04.2009
poskytovanie právnych služieb vo forme právneho poradenstva a konzultačnej činnosti 0 0 25.03.2008 25.03.2011
vykonanie administrácie internetovej stránky www.sia.gov.sk 0 0 17.05.2007 31.12.2007
úprava podmienok poskytovania právnych služieb zo strany Advokátskej kancelárie 0 0 01.06.2007 31.12.2007
upravená, nízkomineralizovaná balená pitná voda 0 0 13.06.2007 12.06.2008
dodanie kancelárskeho nábytku vrátane montáže 0 0 15.06.2007 30.09.2007
zabezpečenie bezpečnostnotechnickej služby, výkon funkcie technika požiarnej ochrany 0 0 01.09.2007