Zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
46/2007 Ing. Vincent Janošťák - Centrum BOZP a OPP Zmluva. Výkon činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby (BTS) dodávateľským spôsobom v zmysle Zákona č. 314 / 2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a Zákona č. 124 / 2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia 2 151 0 Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 01.02.2007 31.01.2008
279-100-2006 Centrum ďalšieho vzdelávania UK Odbojárov 10/a Manažérske vzdelávanie 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 15.11.2006 31.12.2007
319-100-2006 Centrum ďalšieho vzdelávania UK Odbojárov 10/a Vzdelávací program 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 08.01.2007 31.08.2007
4600000391 Centrum ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave Zmluva o poskytovaní vzdelávacieho a rozvojového programu "Mladé talenty v rezorte MF SR" 9 857 0 MF SR 18.09.2007 31.12.2008
192/2009-3100-3220/2009 Centrum inovácií a tech. rozvoja Zmluva o dielo 3 300 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009
64/2009-3100-3220/2009 Centrum inovácií a tech. rozvoja Zmluva o dielo 3 253 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009
67/2010-3100-3220/2010 Centrum inovácií a tech. rozvoja Zmluva o dielo 3 000 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 10.03.2010
70/2009-3100-3220/2009 Centrum inovácií a techn. rozvoja Zmluva o dielo 3 000 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009
57/2010-3100-3220/2010 Centrum inovácií a technického rozvoja Košice Odvetvová koncepcia odborného vzdelávania žiakov na výkon povolania 3 000 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 15.05.2010
58/2010-3100-3220/2010 Centrum inovácií a technického rozvoja Košice Charakteristika vývoja strojárského priemyslu v roku 2009 3 300 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 15.04.2010
35/2008-3100-3220/2008 Centrum inovácií, Košice Zmluva o dielo 10 854 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 30.05.2008
36/2008-3100-3220/2008 Centrum inovácií, Košice Zmluva o dielo 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 15.04.2008 prázdne
KRP-166-10/EO-O-2007/2007 Centrum náradia s.r.o. nákup ručného,el.náradia 39 501 0 KRPZ-BA 20.09.2008
35/2008 Centrum pre liečbu drogových záležitostí, Bratislava, Hraničná 2 Zmluva o poskytnutí služby týkajúcej sa sledovania niektorých klúčových indikátorov používania psychotropných látok 16 531 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 19.12.2008 31.12.2008
90/260/2007 Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Karpatská 7, 81105 Bratislava Zabezpečenie obsahovej náplne informačného portálu digitálneho vysielania 19 093 0 MDPT SR 26.06.2007 31.12.2007
106/260/2008 Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Karpatská 7, 81105 Bratislava Zabezpečenie obsahovej náplne informačného portálu digitálneho vysielania (digimedia.sk) 1 660 0 MDPT SR 11.08.2008 31.12.2008
15/2006 Centrum prvého kontaktu Bardejov, Bardejov Zmluva o poskytovaní poradenských služieb pre malých a stredných podnikateľov 3 319 0 NARMSP, Bratislava 01.01.2006 31.12.2006
163/2009/OFPaRS/2009 Centrum prvého kontaktu Brezno, Brezno Zmluva o poskytovaní vzdelávacích a poradenských služieb 14 100 0 NARMSP, Bratislava 17.09.2009 31.12.2009
16/2006 Centrum prvého kontaktu Brezno, Brezno Zmluva o poskytovaní poradenských služieb pre malých a stredných podnikateľov 2 324 0 NARMSP, Bratislava 01.01.2006 31.12.2006
58/2009/OFPaRS/2009 Centrum prvého kontaktu Brezno, Brezno Zmluva o poskytovaní poradenských a vzdelávacích služieb 21 000 0 NARMSP, Bratislava 01.03.2009 31.12.2009
17/2006 Centrum prvého kontaktu Levoča, Levoča Zmluva o poskytovaní poradenských služieb pre malých a stredných podnikateľov 4 647 0 NARMSP, Bratislava 01.01.2006 31.12.2006
57/2009/OFPaRS/2009 Centrum prvého kontaktu Levoča, Levoča Zmluva o poskytovaní poradenských a vzdelávacích služieb 3 300 0 NARMSP, Bratislava 01.03.2009 31.12.2009
53/2009/OFPaRS/2009 Centrum prvého kontaktu Medzilaborce, Medzilaborce Zmluva o poskytovaní poradenských a vzdelávacích služieb 5 500 0 NARMSP, Bratislava 01.03.2009 31.12.2009
165/2009/OFPaRS/2009 Centrum prvého kontaktu Michalovce, Michalovce Zmluva o poskytovaní vzdelávacích a poradenských služieb 360 0 NARMSP, Bratislava 17.09.2009 31.12.2009
55/2009/OFPaRS/2009 Centrum prvého kontaktu Michalovce, Michalovce Zmluva o poskytovaní poradenský a vzdelávacích služieb pre vybrané skupiny záujemcov o podnikanie na obdobie 1.3.2009 3 600 0 NARMSP, Bratislava 01.03.2009 31.12.2009
166/2009/OFPaRS/2009 Centrum prvého kontaktu Poltár, Poltár Zmluva o poskytovaní vzdelávacích a poradenských služieb 910 0 NARMSP, Bratislava 17.09.2009 31.12.2009
54/2009/OFPaRS/2009 Centrum prvého kontaktu Poltár, Poltár Zmluva o poskytovaní poradenských a vzdelávacích služieb 5 600 0 NARMSP, Bratislava 01.03.2009 31.12.2009
164/2009/OFPaRS/2009 Centrum prvého kontaktu Veľký Krtíš, Veľký Krtíš Zmluva o poskytovaní vzdelávacích a poradenských služieb 4 800 0 NARMSP, Bratislava 17.09.2009 31.12.2009
22/2006 Centrum prvého kontaktu Veľký Krtíš, Veľký Krtíš Zmluva o poskytovaní poradenských služieb pre malých a stredných podnikateľov 5 676 0 NARMSP, Bratislava 01.01.2006 31.12.2006
56/2009/OFPaRS/2009 Centrum prvého kontaktu Veľký Krtíš, Veľký Krtíš Zmluva o poskytovaní poradenský a vzdelávacích služieb pre vybrané skupiny záujemcov o podnikanie na obdobie 1.3.2009 12 000 0 NARMSP, Bratislava 01.03.2009 31.12.2009
1 2 3 4 5 6 >>