Zmluva č. 46/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:46/2007
Dodávateľ: Ing. Vincent Janošťák - Centrum BOZP a OPP
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva. Výkon činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby (BTS) dodávateľským spôsobom v zmysle Zákona č. 314 / 2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a Zákona č. 124 / 2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 150,58
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 150,58
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

Prílohy