Zmluvy za Úrad pre verejné obstarávanie SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
WZ033/2010 ALSTAV, s. r. o., Kysucký Lieskovec Zmluva o poskytovaní upratovacíéch služieb 5 940 0 Úrad pre verejné obstarávanie, Bratislava 01.01.2010 31.12.2014
200902-01/2009 AOI s. r. o., Bratislava Zmluva o poskytovaní služieb 17 100 0 Úrad pre verejné obstarávanie, Bratislava 29.05.2009 31.12.2010
WZ053/2006 BERLITZ SLOVAKIA s.r.o., Bratislava Zmluva o realizácii jazykového vzdelávania 73 998 0 Úrad pre verejné obstarávanie, Bratislava 27.09.2006 31.07.2008
WZ060/2008 BERLITZ SLOVAKIA s.r.o., Bratislava Zmluva (zabezpečenie jazykovej výučby pre zamestnancov ÚVO na manažérske vzdelávanie v anglickom jazyku a na manažérske vzdelávanie v nemeckom jazyku) 17 509 0 Úrad pre verejné obstarávanie, Bratislava 01.09.2008 31.07.2008
WZ005/2009 CFCU, s. r. o., Bratislava Mandátna zmluva 29 750 0 Úrad pre verejné obstarávanie, Bratislava 16.12.2009 16.12.2010 S možnosťou predĺženia o 6 mesiacov
12/2010/2010 DIMANO, a. s., Bratislava Zmluva o dielo (licenčná zmluva) Zmluva o poskytnutí služieb 2 612 575 0 Úrad pre verejné obstarávanie, Bratislava 10.06.2010 10.06.2022
14/2007/2007 DIMANO, a. s., Bratislava Zmluva o dielo 10 104 0 Úrad pre verejné obstarávanie, Bratislava 22.06.2007 Ukončená zmluva. Platnosť zmluvy 8 týždňov od podpisu
17/2008/2008 DIMANO, a. s., Bratislava Zmluva o dielo "Prechod IS Procurio na menu EUR" 152 992 0 Úrad pre verejné obstarávanie, Bratislava 07.11.2008 31.12.2008
29/2008/2008 DIMANO, a. s., Bratislava Zmluva o podpore, údržbe a ďalšom rozvoji rozhrania systému PROCURIO na iné softvérové systémy 21 991 0 Úrad pre verejné obstarávanie, Bratislava 01.01.2009 31.12.2009
30/2008/2008 DIMANO, a. s., Bratislava Zmluva o poskytnutí služieb serverhousing a podpora prevádzky webového miesta úradu, časti zverejňovania verejného obstarávania 27 156 0 Úrad pre verejné obstarávanie, Bratislava 23.12.2008 31.12.2009
4/2010/2010 DIMANO, a. s., Bratislava Zmluva o poskytnutí služieb serverhousing a podpora prevádzky webového miesta úradu, časti zverejňovania verejného obstarávania 26 889 0 Úrad pre verejné obstarávanie, Bratislava 31.12.2009 31.12.2010
6/2003/2003 DIMANO, a. s., Bratislava Zmluva č. 6/2003 o servise, údržbe a ďalšom rozvoji software 34 642 0 Úrad pre verejné obstarávanie, Bratislava 11.03.2003 Zmluva uzavretá na dobu neurčitú. Náklady ku dňu 30.06.2010
WZ052/2006 DIMANO, a. s., Bratislava Zmluva o realizácii školenia a testovania za účelom získania ECDL (vodičský preukaz na počítače) 92 381 0 Úrad pre verejné obstarávanie, Bratislava 25.08.2006 31.07.2008
UVO/1/2008/2008 EMEL BRATISLAVA, s.r.o., Bratislava Zmluva o dodávke SRS a o poskytovaní s tým súvisiacich služieb 6 169 0 Úrad pre verejné obstarávanie, Bratislava 09.12.2008 Zmluva uzavretá na dobu neurčitú. Náklady ku dňu 31.12.2010
WZ051/2006 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o., Bratislava Kúpna zmluva 53 285 0 Úrad pre verejné obstarávanie, Bratislava 09.11.2006 31.12.2006
A03858/2008 IBM Slovensko, spol. s r.o., Bratislava Zmluva o poskytovaní služieb hardvérovej údržby IBM 2 594 0 Úrad pre verejné obstarávanie, Bratislava 01.01.2008 Zmluva sa obnovuje ročne
SEH001N/2007 IBM Slovensko, spol. s r.o., Bratislava Zmluva o štandardnej a rutinnej údržbe a vývoji softvéru 2 724 877 0 Úrad pre verejné obstarávanie, Bratislava 01.03.2007 31.12.2013
SEH002N/2007 IBM Slovensko, spol. s r.o., Bratislava Zmluva o poskytnutí produktov do nájmu 0 0 Úrad pre verejné obstarávanie, Bratislava 05.01.2007 12.04.2007
SEH003N/2007 IBM Slovensko, spol. s r.o., Bratislava Zmluva č. SEH003N 37 395 0 Úrad pre verejné obstarávanie, Bratislava 12.04.2007 01.06.2010
SEK002/2010 IBM Slovensko, spol. s r.o., Bratislava Zmluva o dielo (licenčná zmluva) Zmluva o poskytnutí služieb 3 309 953 0 Úrad pre verejné obstarávanie, Bratislava 10.06.2010 10.06.2022