Zmluva č. Z/PZY/874/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:Z/PZY/874/2007
Dodávateľ:Advokátska kancelária JUDr. Peter Sopko a JUDr. Alexander Floriš, Paulínska 24, Trnava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o právnom poradenstve a právnom zastupovaní
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 580,03
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 580,03
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:Letisko Piešťany, a.s.

Prílohy