Zmluvy za Letisko Piešťany, a.s.


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
Z/PZY/35/2008 A-OMEGA Bernolákova 1/A, 901 01 Malacky ZoD - vykonanie personálneho a organizačného auditu 0 0 Letisko Piešťany, a.s. 14.01.2008 07.05.2008 Správa protokolovaná v RD 7.5.2008
Z/PZY/874/2007 Advokátska kancelária JUDr. Peter Sopko a JUDr. Alexander Floriš, Paulínska 24, Trnava Zmluva o právnom poradenstve a právnom zastupovaní 0 0 Letisko Piešťany, a.s. 01.09.2007 01.09.2009
Z/PZY/874/2007 Advokátska kancelária JUDr. Peter Sopko a JUDr. Alexander Floriš, Paulínska 24, Trnava Zmluva o právnom poradenstve a právnom zastupovaní 1 580 0 Letisko Piešťany, a.s. 01.09.2007
Z/PZY/210/2008 Advokátska kancelária JUDr. Peter Sopko a JUDr. Alexander Floriš, Paulínska 24, Trnava ZoD - právny audit 0 0 Letisko Piešťany, a.s. 19.02.2008 31.05.2008
Z/PZY/783/2008 Cortes, Smith & CO Slovakia, s.r.o., Sedlárska 5, 811 01 Bratislava Zmluva o poskytnutí špecializovaných konzultač. služieb 0 0 Letisko Piešťany, a.s. 12.11.2008 31.12.2009
Z/PZY/642/2006 EKOORNIS, Rovníkova 8, 040 12 Košice Zmluva na vyprac. a dodanie ornitologickej štúdie pre letisko Piešťany 0 0 Letisko Piešťany, a.s. 20.07.2006 31.08.2007
Z/PZY/642/2006 EKOORNIS, Rovníkova 8, 040 12 Košice Zmluva na vyprac. a dodanie ornitologickej štúdie pre letisko Piešťany 11 618 0 Letisko PIešťany, a.s. 20.07.2006
Z/PZY/88/2009 EKOPRAKTIK, spol. s.r.o., Kapitulská 14, 917 01 Trnava Zmluva o zabezpečení audítorských a overovacích prác v r. 2008 0 0 Letisko Piešťany, a.s. 14.01.2009 28.02.2009 VO v r. 2008
Z/PZY/429/2009 EKOPRAKTIK, spol. s.r.o., Kapitulská 14, 917 01 Trnava Zmluva o zabezpečení audítorských a overovacích prác v r. 2009 0 0 Letisko Piešťany, a.s. 07.05.2009 03.02.2010 VO v r. 2009
Z/PZY/1063/2007 Ekostav Slovakia, spol. s.r.o., Litovelská 871, 024 01 Kysucké Nové Mesto ZoD - rekonštrukcia a dostavba terminálu a rozšírenie rolovacej dráhy A 965 703 0 Letisko Piešťany, a.s. 11.12.2007 25.08.2012 dielo odovzdané 25.08.2008 (4 roky záruka) Kolaud. rozh. 27.10.08
Z/PZY/307/2008 Helios Technology Limited 29 Hercules Way, Aerospace Boulevard, 29 Hercules Way, Aerospace Boulevard, Farnborough, GU14 6UU, Anglicko ZoD - Vypracovanie politiky bezpečnosti, vykonanie bezp. auditu, vypracovanie manuálu bezpečnosti 0 0 Letisko Piešťany, a.s. 25.03.2008 29.04.2008 E-mailom manuál doručený 29.4.2008
Z/PZY/153/2008 Ing. Ľuboš Dušek - ELM, 919 19 Bohdanovce nad Trnavou č. 32 Technický dozor pri stavbe - Rekonštrukcia a dostavba terminálu, rozšírenie rolovacej dráhy A 0 0 Letisko Piešťany, a.s. 07.01.2008 08.03.2009 Kolaudačné rozhodnutie vydané 27.10.2008. Zmluva ponechaná - navýšenie tech. Dozoru
Z/PZY/595/2007 Intraco Consulting s.r.o., Jakubovo nám. 10, 811 09 Bratislava ZoD - vyhotovenie "Vstupnej štúdii k stratégii rozvoja letiska Piešťany" 25 113 0 Letisko Piešťany, a.s. 17.07.2007 31.08.2007 31.08.2007 má byť odovzdaná štúdia
Z/PZY/595/2007 Intraco Consulting s.r.o., Jakubovo nám. 10, 811 09 Bratislava ZoD - vyhotovenie "Vstupnej štúdii k stratégii rozvoja letiska Piešťany" 25 113 0 Letisko Piešťany, a.s. 17.07.2007
Z/PZY/558/2007 Miroslav Reiff Ing. - Daidalos, Na hájiku 1, 040 13 Košice ZoD - vypracovanie "Marketingovej štúdie spol. Letisko Piešťany, a.s." 8 295 0 Letisko Piešťany, a.s. 28.06.2007
Z/PZY/872/2007 Profstav s.r.o., Komenského 24, 92101 Piešťany ZoD - realizácia prác na objekte Bezpečnostný filter letisko Piešťany 0 0 Letisko Piešťany, a.s. 08.10.2007 08.10.2012
Z/PZY/764/2007 Quadriq, a.s., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš Kúpna zmluva - RTG 0 0 Letisko Piešťany, a.s. 08.10.2007 17.12.2009 2 roky záruka 17.12.2007 - dodávka
Z/PZY/790/2006 REKMA-Trading, s.r.o., Kopčanská 64/60, 908 51 Holíč ZoD - údržba a oprava VPD (penetračný- regeneračný nástrek) 0 0 Letisko Piešťany, a.s. 19.09.2006 19.09.2009 fakt.zapl. 5.10.2006, záruka 36 mesiacov
Z/PZY/1023/2007 REKMA-Trading, s.r.o., Kopčanská 64/60, 908 51 Holíč ZoD - oprava trhlín, dilatačných špár na vzletovej a pristávacej dráhe 0 0 Letisko Piešťany, a.s. 20.11.2007 21.12.2009 práce ukončené 21.12.2007, záruka 24 mesiacov
Z/PZY/790/2006 REKMA-Trading, s.r.o., Kopčanská 64/60, 908 51 Holíč ZoD - údržba a oprava VPD (penetračný- regeneračný nástrek) 39 975 0 Letisko Piešťany, a.s. 19.09.2006