Zmluvy za Slovenská pošta a. s.


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
713/2010 GAMO, a.s. Zmluva o dielo č. 110061677 343 720 343 720 Slovenská pošta, a. s. 30.06.2010 31.12.2010
2202/2009 MARTES, s.r.o. Zmluva o poskytovaní podpornej servisnej služby pre IS "LOGIS" na základe dohodnutej úrovne služby - Service Level Agreement 331 296 165 648 Slovenská pošta, a. s. 26.08.2009 31.12.2012
507/2010 IBM Slovensko, s. r. o. Zmluva o poskytovaní služieb 297 500 39 984 Slovenská pošta, a. s. 13.05.2010 30.09.2010
690/2010 GAMO, a.s. Zmluva o poskytovaní podpornej servisnej služby pre informačný systém "Dôchodky - národný okruh a Dôchodky - okresný okruh" na základe dohodnutej úrovne služby - Service Level Agreement /SLA/ 293 697 146 848 Slovenská pošta, a. s. 30.06.2010 na dobu neurčitú
390/2008 GAMO, a.s. Zmluva o údržbe APV č. 108071405 241 803 120 902 Slovenská pošta, a. s. 27.11.2008 na dobu neurčitú
691/2010 DITEC , a. s. Zmluva o dielo na Rozšírenie funkčnosti Elektronického komunikačného portálu II 238 298 70 508 Slovenská pošta, a. s. 15.06.2010 do doby splnenia predmetu zmluy
859/2010 SOFTIP, a. s. Zmluva o poskytovaní služieb 227 909 227 909 Slovenská pošta, a. s. 13.07.2010 31.12.2010
2580/2009 ANASOFT APR, s.r.o. Zmluva o poskytovaní podpornej servisnej služby Underpinning Contract /UC/ pre informačný systém "Nové SIPO" na základe dohodnutej úrovne služby - Service Level Agreement /SLA/ 214 200 107 100 Slovenská pošta, a. s. 01.01.2010 do vyčerpanie limitu 332 000 EUR
12331/2007 Vzdelávacie a poradenské centrum, a. s. Rámcová dohoda o poskytovaní služieb 212 732 59 500 Slovenská pošta, a. s. 01.11.2007 01.11.2011
2434/2009 Plaut Slovensko, s.r.o Zmluva o dielo na poskytnutie služieb pre systém Správa sťažností a reklamácií č.2009S002ZM001 196 350 125 664 Slovenská pošta, a. s. 05.11.2009 na dobu neurčitú
301/2009 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Zmluva HP09/040 o servisnej podpore riešenia HP Open View 180 128 90 064 Slovenská pošta, a. s. 25.02.2009 31.12.2010
12343/2007 MICROSOFT Slovakia, s. r. o. Popis služieb podpory Microsoft premier Support 178 500 102 340 Slovenská pošta, a. s. 01.01.2008 31.12.2010
266/2010 ProVision Slovakia, s.r.o. Zmluva o údržbe a podpore Archivačných riešení a prislúchajúcej infraštruktúry PVS/SLP/2010/001 166 228 48 923 Slovenská pošta, a. s. 01.01.2010 31.12.2011
1866/2009 EMM, spol. s r.o. Zmluva o poskytovaní systémových služieb vyššej podpory 123 779 61 890 Slovenská pošta, a. s. 03.07.2009 31.12.2010
143/2008 Plaut Slovensko, s.r.o Zmluva o poskytovaní podpornej servisnej služby pre informačný systém "Manažérske výkazníctvo produkového portfólia SP, a.s." 117 967 58 984 Slovenská pošta, a. s. 01.10.2008 na dobu neurčitú
604/2010 ProVision Slovakia, s.r.o. Zmluva o údržbe a podpore virtuálneho prostredia a prislúchajúcej infraštruktúry (VMWare) PVS/SLP/2010/002 116 782 54 014 Slovenská pošta, a. s. 31.05.2010 30.04.2013
14196/2008 DWC Slovakia, a.s. Servisná zmluva SP/S/2008/1 114 148 29 267 Slovenská pošta, a. s. 28.05.2008 28.05.2012
14693/2008 COMPAREX Slovakia, s.r.o. Zmluva o údržbe a podpore informačného systému CITRIX 2008/SlPošta/002 98 477 46 838 Slovenská pošta, a. s. 24.09.2008 31.12.2012
12279/2007 Plaut Slovensko, s.r.o Zmluva o poskytovaní podpornej servisnej služby pre informačný systém "Subscriber" 91 006 45 504 Slovenská pošta, a. s. 03.12.2007 na dobu neurčitú
12329/2007 Vzdelávacie a poradenské centrum, a. s. Rámcová dohoda o poskytovaní služieb 80 897 11 900 Slovenská pošta, a. s. 01.11.2007 01.11.2011