Zmluva č. 37/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:37/2009
Dodávateľ:3S.sk, spol. s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. V znení neskorších zmien a doplnení
Zmluvne dohodnutá čiastka:46 648,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:46 648,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:LÚ SR
Poznámka:-

Prílohy