Zmluva č. 17/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:17/2009
Dodávateľ:Univers, s.r.o., Spišský Štvrtok
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Realizácia stavby
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 485,08
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 485,08
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Košiciach

Prílohy