Zmluva č. 1943-2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1943-2009
Dodávateľ:ViOn, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o vykonaní stavebných prác a zmluva o dielo - Rekonštrukcia budovy Slovenskej filharmónie v Bratislave - Reduta
Zmluvne dohodnutá čiastka:21 567 416,50
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:21 567 416,50
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:7 432 950,00
Rezort:Ministerstvo kultúry
Objednávateľ:Slovenská filharmónia

Prílohy