Zmluva č. 13/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:13/2007
Dodávateľ:BIH,s.r.o., Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Realizácia stavby
Zmluvne dohodnutá čiastka:51 135,83
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:51 135,83
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Košiciach

Prílohy