Zmluva č. 01/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:01/2006
Dodávateľ:LAMI BP, Košice - Barca
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Realizácia stavby
Zmluvne dohodnutá čiastka:63 496,32
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:63 496,32
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Košiciach

Prílohy