Zmluvy za Centrum vedecko-technických informácií SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
36/ODF/09 THOMSON REUTERS Zmluva o servisných službách 0 0 CVTI SR 06.04.2009 Databázy
53/PK/09 Leadership Consulting Zmluva o poskytovaní služieb 0 0 CVTI SR 17.08.2009 17.08.2011 Konzultačná a poradenská činnosť
54/CVTISR/09 Thomson Reuters Zmluva 0 0 CVTI SR 01.05.2009 31.12.2012 Vzdialený prístup do databáz knižníc
58/PK/09 DAVID PORUBSKÝ Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva 0 0 CVTI SR 01.09.2009 30.09.2009 Zaradenie diela, publikovanie diela
59/PK/2009 ROMAN ŠAVEL Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva 0 0 CVTI SR 24.06.2009 30.09.2009 Zaradenie diela, publikovanie diela
60/PK/2009 Ing. EVA TAROVÁ Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva 0 0 CVTI SR 24.06.2009 30.09.2009 Zaradenie diela, publikovanie diela
61/PK/2009 BIBIÁNA REMIAROVÁ, Ing. Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva 0 0 CVTI SR 24.06.2009 30.09.2009 Zaradenie diela, publikovanie diela
62/PK/2009 TOMÁŠ LACKO Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva 0 0 CVTI SR 24.06.2009 30.09.2009 Zaradenie diela, publikovanie diela
63/PK/2009 ĽUBOŠ KĽUČÁR Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva 0 0 CVTI SR 24.06.2009 30.09.2009 Zaradenie diela, publikovanie diela
64/PK/2009 JURAJ FABUŠ, Ing. Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva 0 0 CVTI SR 24.06.2009 30.09.2009 Zaradenie diela, publikovanie diela
65/PK/2009 PAVOL BUCHLER, Ing. Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva 0 0 CVTI SR 24.06.2009 30.09.2009 Zaradenie diela, publikovanie diela
66/PK/09 Leadership Consulting Zmluva o poskytovaní služieb 0 0 CVTI SR 07.09.2009 Konzultačná a poradenská činnosť
68/PK/09 C.E.N. s.r.o. Zmluva o poskytnutí vysielacieho času 0 0 CVTI SR 31.08.2009 31.12.2009 Vysielací čas
70/OIT/09 Gratex International a.s. Kúpna zmluva 0 0 CVTI SR 11.11.2009 28.02.2010 hardvér. a softvér. Produkty
75/NCP/09 Mgr. Jozef Banyák - MEDIATEAM Zmluva o dielo 0 0 CVTI SR 19.10.2009 15.12.2009 Audiovizuálne dielo
80/CVTISR/09 Mediatel Zmluva o uverejnení inzercie 0 0 CVTI SR 19.11.2009 31.12.2010 Inzercia
84/PK/2009 MULTIDATA Praha, spol. s r.o. Zmluva o dielo 0 0 CVTI SR 08.12.2009 31.05.2009 Systém pre vyhľadavánie
92/PK/09 INFOkey, s.r.o. Kúpna zmluva „Dodávka serverov“ 0 0 CVTI SR 18.12.2009 2ks serverov
95/CVTI/09 SVOP spol s r.o. Kúpna zmluva na nákup knižničného systému 0 0 CVTI SR 17.12.2009 15.03.2010 Knižnično-informačný systém knižnice
97/PK/2009 Siemens, Bratislava Zmluva o dielo na dodávku HW a SW pre DC pre VaV 0 0 CVTI SR 14.12.2009 31.12.2010