Zmluvy za Národné športové centrum


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
13/2009 3E International s. r.o., Zvolen 960 01, Na Štepnici 5 Zmluva o poskytovaní služieb a vykonaní prác 1 680 0 Národné športové centrum, Bratislava, Trnavská cesta 39 12.01.2009 31.12.2009 Služby poskytnuté pre prípravu bezpečnostného projektu organizácie v súlade s platným právnym poriadkom SR.
34/2009 APIS spol. s r.o., Banská Bystrica 974 01, Lazovná 12 Zmluva - dodávka dochádzkového systému 5 296 0 Národné športové centrum, Bratislava, Trnavská cesta 39 22.06.2009 Zmluva bola ukončená inštaláciou dodaného tovaru - dochádzkového systému v organizácii.
7/2007 APOLLO zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava 111 810 11, M.Čulena 5 Zmluva o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti 0 0 Národné športové centrum, Bratislava, Trnavská cesta 39 01.04.2007 30.06.2008 Cena je určená podľa dohodnutej ceny kapitácie a ceny bodu.
10/2008 ARKA, a.s., Komárno 945 01, Palatínova 15 Kúpna zmluva 0 0 Národné športové centrum, Bratislava, Trnavská cesta 39 31.01.2008 31.01.2009 Kúpna zmluva na obstaranie kancelárskeho materiálu pre potreby organizácie.
7/2007 ARKA, a.s., Komárno 945 01, Palatinova 15 Kúpna zmluva 0 0 Národné športové centrum, Bratislava, Trnavská cesta 39 09.02.2007 31.12.2007 Kúpna zmluva na obstaranie kancelárskeho materiálu pre potreby administratívnych činností organizácie.
11 2006 COIMEX development, s.r.o., Banská Bystrica 974 01, Partizánska cesta č. 3 Zmluva o budúcej zmluve 158 003 0 Národné športové centrum, Bratislava, Trnavská cesta 39 12.07.2006 31.10.2007 Zmluva o budúcej zmluve na obstaranie apartmánových bytov.
40/2008 Česká poisťovňa - Slovensko, akciová spoločnosť, Bratislava 824 79, Plynárenská 7/C Poistná zmluva o havarijnom poistení flotily vozidiel 7 442 0 Národné športové centrum, Bratislava, Trnavská cesta 39 12.02.2008 11.02.2008
20/2007 Česká poisťovňa - Slovensko, akciová spoločnosť, Bratislava 824 79, Plynárenská 7/C Poistná zmluva o poistení zodpovednosti za škodu 3 914 0 Národné športové centrum, Bratislava, Trnavská cesta 39 11.12.2007 31.12.2008 Poistná zmluva o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - flotila
1/2007 Darina Moravcová, Piešťany 921 01, Winterova 2A Zmluva o poskytovaní trénerských služieb 1 992 0 Národné športové centrum, Bratislava, Trnavská cesta 39 01.02.2007 30.05.2007
72/2009 Darina Moravcová, Piešťany, Winterova 2A Zmluva o poskytovaní trénerských služieb 4 647 0 Národné športové centrum, Bratislava, Trnavská cesta 39 02.01.2009 31.07.2009
26/2008 Darina Moravcová, Piešťany, Winterova 2A Zmluva o poskytovaní trénerských služieb 1 328 0 Národné športové centrum, Bratislava, Trnavská cesta 39 02.01.2008 31.07.2008
11/2009 Dolphin Slovakia, s.r.o., Bratislava 821 04, Pestovateľská 6 Zmluva o poskytovaní služieb 1 018 0 Národné športové centrum, Bratislava, Trnavská cesta 39 01.01.2009 31.12.2009 Zmluva na zabezpečenie pitného režimu zamestnancov v súlade s platným právnym poriadkom a aktuálnou kolektívnou zmluvou.
12/2008 Dolphin Slovakia, s.r.o., Bratislava 821 04, Pestovateľská 6 Zmluva o poskytovaní služieb 0 0 Národné športové centrum, Bratislava, Trnavská cesta 39 01.01.2008 31.12.2008 Zmluva na zabezpečenie pitného režimu zamestnancov podľa platného právneho poriadku SR a aktuálne platnej kolektívnej zmluvy organizácie.
21/2009 DOXX - Stravné lístky, spol. sa r.o.,, Žilina 010 01, Kálov 356 Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania 0 0 Národné športové centrum, Bratislava, Trnavská cesta 39 25.03.2009 31.12.2009 Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta.
31/2008 Eva Gažová, Viničné 900 23, Nová 543/71 Zmluva o spolupráci 4 382 0 Národné športové centrum, Bratislava, Trnavská cesta 39 01.02.2008 31.12.2008 Zmluva na podporu prípravy zapojenia organizácie do procesu získavania podpory zo štrukturálnych fondov EÚ.
17/2009 Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Bratislava 824 79, Plynárenská 7/C Poistná zmluva o havarijnom poistení flotily vozidiel 6 043 0 Národné športové centrum, Bratislava, Trnavská cesta 39 13.02.2009 13.02.2010 Poistná zmluva o havarijnom poistení flotily vozidiel podľa VPP HAV 08.
3/2009 Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Bratislava 824 79, Plynárenská 7/C Poistná zmluva o poistení zodpovednosti za škodu 3 914 0 Národné športové centrum, Bratislava, Trnavská cesta 39 10.12.2008 31.12.2009 Poistná zmluva o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - flotila.
60/2008 GREKOL, s.r.o., Bratislava 821 09, Trenčianska 53 Zmluva o poskytnutí vzdelávacích služieb 2 326 0 Národné športové centrum, Bratislava, Trnavská cesta 39 02.10.2008 18.12.2008
44/2008 ims, spol. s r.o., Žilina 010 01, ul. P.Mudroňa 5 Zmluva o dielo "Štúdia informačného systému v športe" 72 681 0 Národné športové centrum, Bratislava, Trnavská cesta 39 14.03.2008 Plnenie prioritnej úlohy MŠ SR č. C 53 na obdobie 2006 - 2010.
9/2009 Ing. Oľga Jankechová, Bratislava - Petržalka 851 07, Vígľašská 21 Zmluva o vedení účtovníctva 5 975 0 Národné športové centrum, Bratislava, Trnavská cesta 39 02.01.2009 31.12.2009
1 2 3 4 5 >>