Zmluva č. 13/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:13/2009
Dodávateľ:3E International s. r.o., Zvolen 960 01, Na Štepnici 5
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní služieb a vykonaní prác
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 680,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 680,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Národné športové centrum, Bratislava, Trnavská cesta 39
Poznámka:Služby poskytnuté pre prípravu bezpečnostného projektu organizácie v súlade s platným právnym poriadkom SR.

Prílohy