Zmluvy za Univerzitná nemocnica Bratislava


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
549/2009 AD REM s.r.o., Poľná 930, 929 01 Dunajská Streda Rámcová kúpna zmluva. Dodávka komplexného súboru zdravotníckej a zobrazovacej techniky - 3. etapa, pre potreby FNsP Bratislava 2 484 801 0 Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 27.11.2009 27.11.2011 Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH je možné určiť až po skončení platnosti zmluvy na základe uzatvorených čiastkových zmlúv. Na základe uzatvorenej zmluvy je možné uskutočniť plnenie vo výške 2484801,43 eur s DPH.
484/2009 Arch. Desing Slovakia s.r.o., Tomášikova 64, 831 03 Bratislava Zmluva o dielo. Projekčné služby a autorský dozor stavby: Rekonštrukcia Detského oddelenia na Národné centrum reprodukčnej a materno - fetálnej medicíny Slovenskej republiky 339 031 0 Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 26.10.2009 31.12.2011
488/2009 Arpád Bognár Mäso údeniny, Eliašovce 284, 930 08 Nový Život Rámcová dohoda. Dodávka bravčového, hovädzieho, hydinového mäsa a mäsových výrobkov 854 480 0 Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava 01.11.2009 01.11.2011 Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH je možné určiť až po skončení platnosti zmluvy na základe uskutočného plnenia rámcovej dohody.V oznámení o výsledku verejného obstarávania č. 00057-VST z vestníka verejného obstarávania (ďalej len "VVO") č. 4/2010 z 9. 1. 2010 bola zverejnená konečná hodnota zákazky 854 480,- eur bez DPH. UNB priebežne zverejňuje vo VVO hodnotu uskutočneného štvrťročného plnenia na základe rámcovej dohody.
489/2009 Arpád Bognár Mäso údeniny, Eliašovce 284, 930 08 Nový Život Rámcová dohoda. Dodávka bravčového, hovädzieho, hydinového mäsa a mäsových výrobkov 160 230 0 Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava 01.11.2009 01.11.2011 Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH je možné určiť až po skončení platnosti zmluvy na základe uskutočného plnenia rámcovej dohody.V oznámení o výsledku verejného obstarávania č. 00057-VST z vestníka verejného obstarávania (ďalej len "VVO") č. 4/2010 z 9. 1. 2010 bola zverejnená konečná hodnota zákazky 160 230,- eur bez DPH. UNB priebežne zverejňuje vo VVO hodnotu uskutočneného štvrťročného plnenia na základe rámcovej dohody.
260/2010 B.BRAUN Medical s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava Rámcová kúpna zmluva. Infúzna technika pre pracoviská FNsP Bratislava 497 853 0 Univerzitná nemocnica Bratislava 28.06.2010 28.06.2014 Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH je možné určiť až po skončení platnosti zmluvy na základe uskutočného plnenia zmluvy. Na základe uzatvorenej zmluvy je možné uskutočniť plnenie vo výške 497 853,03 eur bez DPH.
224/2009 BE-SOFT a.s., Šúrova 6, 040 01 Košice Zmluva o poskytovaní služieb. Komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre pracoviská a prevádzky FNsP Bratislava 106 886 0 Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 07.05.2009 30.11.2010 výpoveď zo dňa 04. 08. 2010, výpovedná lehota končí 30. 11. 2010
225/2009 BE-SOFT a.s., Šúrova 6, 040 01 Košice Zmluva o poskytovaní služieb. Komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre pracoviská a prevádzky FNsP Bratislava 106 886 0 Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 07.05.2009 30.11.2010 výpoveď zo dňa 04. 08. 2010, výpovedná lehota končí 30. 11. 2010
177/2010 BE-soft, a.s., Štúrova 6, 040 01 Košice Zmluva o zabezpeční komplexných služieb. Zabezpečenie komplexných služieb v oblasti odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení. 30 000 0 Univerzitná nemocnica Bratislava 11.05.2010 11.05.2012 Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH je možné určiť až po skončení platnosti zmluvy na základe uskutočného plnenia zmluvy. Cena celkom za predmet plnenia zmluvy nesmie byť počas platnosti zmluvy rovná ani vyššia ako 30 000,- eur bez DPH.
178/2010 BE-soft, a.s., Štúrova 6, 040 01 Košice Zmluva o zabezpeční komplexných služieb. Zabezpečenie komplexných služieb v oblasti v oblasti odborných prehliadok a skúšok tlakových zariadení. 30 000 0 Univerzitná nemocnica Bratislava 11.05.2010 11.05.2012 Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH je možné určiť až po skončení platnosti zmluvy na základe uskutočného plnenia zmluvy. Cena celkom za predmet plnenia zmluvy nesmie byť počas platnosti zmluvy rovná ani vyššia ako 30 000,- eur bez DPH.
556/2009 BE-SOFT, akciová spoločnosť, Štúrova 6 Zmluva. Zabezpečenie komplexných služieb v oblasti kontrol a opráv hasiacich zariadení, požiarno - technických zariadení 60 000 0 Univerzitná nemocnica Bratislava 04.12.2009 04.12.2013 Výpoveď zo dňa 04. 08. 2010, výpovedná lehota končí 30. 11. 2010. Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH je možné určiť až po skončení platnosti zmluvy na základe uskutočného plnenia zmluvy. Cena celkom za predmet plnenia zmluvy nesmie byť počas platnosti zmluvy rovná ani vyššia ako 60 000,- eur bez DPH.
555/2009 BE-SOFT, akciová spoločnosť, Štúrova 6 Zabezpečenie komplexných služieb v oblasti prehliadok a opráv požiarnych uzáverov 60 000 0 Univerzitná nemocnica Bratislava 04.12.2009 04.12.2013 Výpoveď zo dňa 04. 08. 2010, výpovedná lehota končí 30. 11. 2010. Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH je možné určiť až po skončení platnosti zmluvy na základe uskutočného plnenia zmluvy. Cena celkom za predmet plnenia zmluvy nesmie byť počas platnosti zmluvy rovná ani vyššia ako 60 000,- eur bez DPH.
387/2009 BIOTRONIK Slovensko s.r.o., Pri Suchom mlyne 31, 811 04 Bratislava Dodanie kardiostimulátorov a elektród ku kardiostimulátorom. Rámcová dohoda 0 0 Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava 01.09.2009 01.09.2011 Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH je možné určiť až po skončení platnosti zmluvy na základe uskutočného plnenia rámcovej dohody.V oznámení o výsledku verejného obstarávania č. 04550 - VST z vestníka verejného obstarávania (ďalej len "VVO") č. 159 z 19.8.2009 bola zverejnená konečná hodnota zákazky 240 656,- eur bez DPH. UNB priebežne zverejňuje vo VVO hodnotu uskutočneného štvrťročného plnenia na základe rámcovej dohody.
222/2010 BIWEX s.r.o. Šancova 6865/3B 811 04 Bratislava Zmluva o dielo. Stavebné úpravy očnej, psychologickej ambulancie, spirometrie a bodypletyzmografie - opravy TBC oddelenia, Nemocnica Staré mesto FNsP Bratislava 308 204 0 Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 31.05.2010 26.07.2010
80/2010 BPY, spol. s r.o., Dargovská 65, 851 01 Bratislava Rámcová kúpna zmluva. Kompaktný prenosný monitor vitálnych funkcií pre potreby pracovísk Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava 162 673 0 Univerzitná nemocnica Bratislava 12.03.2010 12.03.2013 Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH je možné určiť až po skončení platnosti zmluvy na základe uzatvorených čiastkových zmlúv. Na základe uzatvorenej zmluvy je možné uskutočniť plnenie vo výške 193580,63 eur s DPH.
290/2009 BPY, spol. s r.o., Dargovská 65, 851 01 Bratislava Rámcová kúpna zmluva. Cerebrálny oxymeter pre potreby kliník a oddelení FNsP Bratislava 349 646 0 Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 16.06.2009 16.06.2011 Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH je možné určiť až po skončení platnosti zmluvy na základe uzatvorených čiastkových zmlúv. Na základe uzatvorenej zmluvy je možné uskutočniť plnenie vo výške 349645,80 eur s DPH.
436/2009 E - BA tpz, spol. s r.o., Votrubova 11, 821 09 Bratislava Kúpna zmluva. Dodávka komplexného súboru zdravotníckej a zobrazovacej techniky - 2. etapa, pre potreby FNsP Bratislava 0 0 Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 28.09.2009 31.12.2010
435/2009 CHIRANA s.r.o., Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá Rámcová kúpna zmluva. Anestéziologické prístroje pre potreby Kliník a oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny FNsP Bratislava 641 053 0 Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 28.09.2009 30.10.2010 Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH je možné určiť až po skončení platnosti zmluvy na základe uzatvorených čiastkových zmlúv. Na základe uzatvorenej zmluvy je možné uskutočniť plnenie vo výške 641053,- eur s DPH.
281/2010 Johnson & Johnson, s.r.o., Plynárenská 7/B, 824 78 Bratislava Kúpna zmluva. Kompaktný mobilný RTG prístroj s „C“ ramenom pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava. 190 263 0 Univerzitná nemocnica Bratislava 09.07.2010 09.09.2010
482/2009 KLIMA KONZULT s.r.o., Trnavská 63, 821 01 Bratislava 2 Rámcová dohoda. Výmena filtrov vzduchotechnických zariadení 0 0 Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava 26.10.2009 26.10.2012 Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH je možné určiť až po skončení platnosti zmluvy na základe uskutočného plnenia rámcovej dohody. V oznámení o výsledku verejného obstarávania č. 07166-VST z vestníka verejného obstarávania (ďalej len "VVO") č. 240/2009 z 15. 12. 2009 bola zverejnená konečná hodnota zákazky 107 489,- eur bez DPH. UNB priebežne zverejňuje vo VVO hodnotu uskutočneného štvrťročného plnenia na základe rámcovej dohody.
155/2010 KON-RAD s.r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava Rámcová dohoda. Dodanie základných potravín 554 400 0 Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava 29.04.2010 29.04.2012 Zmluva bola dodatkovaná. Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH je možné určiť až po skončení platnosti zmluvy na základe uskutočného plnenia rámcovej dohody. V oznámení o výsledku verejného obstarávania č. 04174 -VST z vestníka verejného obstarávania (ďalej len "VVO") č. 121/2010 z 25.6.2010 bola zverejnená konečná hodnota zákazky 554 400,- eur bez DPH. UNB priebežne zverejňuje vo VVO hodnotu uskutočneného štvrťročného plnenia na základe rámcovej dohody.