Zmluvy za Slovenská správa ciest


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
686/2009 Inžinierske stavby, a.s. I/67 Popova - Vernár, oprava cesty 425 188 0 SSC 21.10.2009
687/2009 STRABAG s.r.o. I/50 Svinica prieťah, oprava cesty 278 829 0 SSC 21.10.2009
688/2009 EUROVIA SK, a.s. I/73 Krajná Poľana - Nižný Komárnik, oprava cesty 425 360 0 SSC 21.10.2009
689/2009 STRABAG s.r.o. I/68 Plaveč - Ľubotín, oprava cesty 426 233 0 SSC 21.10.2009
690/2009 Advokátska kancelária Laššák s.r.o. I/65 Kremnica - Kremnické Bane (majetkovoprávna príprava stavby) 0 0 SSC 25.08.2009
691/2009 STRABAG s.r.o. Lučenec I/71 Biskupice - Radzovce 139 367 0 SSC 22.10.2009
692/2009 STRABAG s.r.o. I/77 - 015 Nižné Ružbachy most 420 307 0 SSC 22.10.2009
693/2009 DOPRASTAV a.s. Žilina I/18, km 479,000-485,000, Martin, Partizánsky cintorín, usmernenie a skľudnenie dopravy 100 007 0 SSC 23.10.2009
694/2009 Združenie "BREZNO - OBCHVAT" zasúpené HBH Projekt spol. s.r.o. I/66 Brezno - obchvat, I. etapa (DSP, DP, AD a IČ) 0 0 SSC 26.10.2009
695/2009 DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava I/66 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča (R1) 322 055 0 SSC 26.10.2009
699/2009 STRABAG s.r.o. Zvolen I/51 Sebechleby 141 657 0 SSC 26.10.2009
700/2009 STRABAG s.r.o. Lučenec I/75 Halič - Lučenec 107 624 0 SSC 26.10.2009
701/2009 STRABAG s.r.o. Lučenec I/50 za obcou Pinciná 142 354 0 SSC 26.10.2009
09058-001 SLOVENSKÁ GEODETICKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o. I/59 Jelenec - núdzový záliv (II. a III. úsek - porealizačný GP) 11 864 0 SSC 14.07.2009
628/2009 COLAS s.r.o. Zriadenie bezpečnostných zariadení na cestách I. triedy 417 904 0 SSC 27.08.2009
667/2009 agrifair s.r.o. Výšková úprava uličných vpustov a kanálových pokopov na cestách I. triedy v Banskobystrickom kraji 45 220 0 SSC 29.09.2009
ZoD KOREKT, s r.o. Komárno Oprava ciest I/63 a I/64 asfaltovou emulziou v okr. DS NZ 125 021 0 SSC 08.06.2009
2009-102004 EUROSENSE s.r.o. Licencie na použitie farebných digitálnych ortofotomáp ( Eurosense) 253 298 0 SSC 26.10.2009
704/2009 Natur-net s.r.o. I/66 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča (R1) (odborný posudok navrhovanej činnosti) 3 000 0 SSC 27.10.2009
6400/6431/73/2006 Cestné stavby Liptovský Mikuláš, s.r.o. I/18 -II/584 Lipt. Mikuláš-križovatka, zhotovenie stavby 651 552 0 SSC 01.12.2006