Zmluvy za Slovenská správa ciest


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
772/2009 EUROVIA SK, a.s. I/50 Plešivec, oprava cesty 140 493 0 SSC 08.12.2009
773/2009 EUROVIA SK, a.s. I/18 Prešov - Levočská ulica, oprava cesty 78 375 0 SSC 08.12.2009
Z-160/2007 STRABAG s.r.o. I/66 Dobrá Niva - oprava vozovky 11 185 256 0 SSC 12.10.2007
Z-126/2006 JUDr. Petr Zdráhal, advokátska kancelária Majetkoprávna príprava stavby (I/66 Banská Bystrica - severný obchvat) 308 557 0 SSC 21.09.2006
Z-161/2007 DOPRASTAV a.s. Bratislava I/65 Kremnica - oprava vozovky 428 107 0 SSC 12.10.2007
Z-162/2007 Marek Veselovský Zriadenie spätnej klapky na priepuste na ceste I/66 Chvatimech 46 500 0 SSC 21.11.2007
774/2009 DOPRASTAV a.s. Žilina I/18, Ružomberok - SHELL, oprava vozovky 142 253 0 SSC 11.12.2009
776/2009 HAKOM s.r.o. Prvky ukľudnenia dopravy v obci Podbrezová časť Lopej 12 035 0 SSC 10.12.2009
777/2009 HAKOM s.r.o. Prvky ukľudnenia dopravy v meste Krupina 6 804 0 SSC 10.12.2009
ZoD HYDROSERVICE s.r.o. "Estakáda ku sklopnému mostu ev.č.64-002A na c.I/64-Komárno 131 553 0 SSC 10.12.2009
Z-164/2007 HBH projekt, s.r.o. Brno I/50 Ružova Osada, rekonštrukciaq (DSZ a DÚR) 78 749 0 SSC 10.10.2007
Z-165/2007 JUDr. Petr Zdráhal, advokátska kancelária I/50 Lovčica - hranica kraja, sanácia (majetkovo-právna príprava) 1 945 680 0 SSC 26.10.2007
Z-166/2007 JUDr. Petr Zdráhal, advokátska kancelária I/50 Lovčica - hranica kraja, sanácia v km 199,530-201,260 (majetkovo-právna príprava) 860 400 0 SSC 26.10.2007
Z-10/2006 JUDr. Petr Zdráhal, advokátska kancelária I/72 Piesok - Bystrá (majetkovoprávna príprava) 587 813 0 SSC 30.01.2006
Z-11/2006 DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava I/66 Telgart - most ev. č. 161 (DSP, DP a AD) 36 977 0 SSC 30.01.2006
Z-14/2006 DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava I/59 Jelenec - núdzový záliv, (autorský dozor) 26 406 0 SSC 10.03.2006
Z-21/2006 ALFA 04 a.s. I/50 Lovčica - hranica kraja, sanácia, (DSP, DP a AD) 390 638 0 SSC 28.02.2006
Z-25/2006 C.S. BITUNOVA, s.r.o. Opravy výtlkov studenou technológiou na ceste I/66 v úseku Dudince - Babiná 810 390 0 SSC 20.03.2006
Z-26/2006 IPOS,spol.s.r.o B.Bystrica I/50 Podkriváň - oporný múr, (DRS, DP a AD) 441 871 0 SSC 20.03.2006
6231/27/2006 REMING CONSULT a.s. I/66 Polomka, sanácia v km 140,020, (DSP, DP a AD) 16 111 0 SSC 24.03.2006