Zmluva č. Z-21/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:Z-21/2006
Dodávateľ:ALFA 04 a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:I/50 Lovčica - hranica kraja, sanácia, (DSP, DP a AD)
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:390 638,22
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy