Zmluvy za Slovenská správa ciest


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ZoD EKOM PLUS s.r.o. Cesta I/2 a III/0622 Sládkovičovo - križovatka 427 818 0 SSC 12.11.2009
ZoD EUROVIA SK, a.s. Bratislava Cesta I/51 Senica - križ - Lidl - oprava cesty 132 818 0 SSC 12.11.2009
Z-411/2008 Ing. Viliam Piták I/71 Lučenec - hranica SR/MR (Odborný posudok stavby) 83 400 0 SSC 05.05.2008
Z-428/2008 C.S. BITUNOVA, s.r.o. Vysprávky vozoviek studenou technológiou pod tlakom 2 975 000 0 SSC 07.05.2008
747/2009 ArcGEO Information Systems s r.o. Ba Prevod vlastníckeho práva k rozmnoženine počítačových programov 144 243 0 SSC 12.11.2009
ZoD STRABAG s.r.o. Cesta I/63 Holice-Vieska-oprava cesty 141 593 0 SSC 13.11.2009
1247/6350/2008/06/08 C.M.R. Slovakia s.r.o. I/73-024 Svidník most 1 139 023 0 SSC 18.05.2009
32/2007 DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava Cesta I/75 Galanta-obchvat, 2. stavba- "DSP" a "DRS" 238 576 0 SSC 12.03.2007
Z-512/2008 A-Z STROJ s.r.o. Akumulátorový ponorný zhutňovač betónu - typ BVR450RFE 18 088 0 SSC 06.06.2008
Z-655/2008 STRABAG s.r.o. I/66 Hontianske Tesáre - Domaníky (práce na oprave vozovky) 637 926 0 SSC 25.06.2008
Z-659/2008 Valbek s r.o. Ba I/50 Píla - Mýtna (dokumentácia pre ponuku a výkon autorského dozoru) 62 468 0 SSC 03.07.2008
Z-353/2009 C.S. BITUNOVA, s.r.o. Opravy výtlkov studenými obaľovanými zmesami - ŽSK a TSK 142 800 0 SSC 24.03.2009
Z-705/6270/2008 DOPRASTAV a.s. Zvolen Veľkoplošné vysprávky na ceste I/66 58 771 0 SSC 25.07.2008
Z-662/1120/2008 TRIDE INVEST, s.r.o. Chemické ošetrenie cestnej zelene 143 506 0 SSC 30.06.2008
Z-704/6270/2008 C.S. BITUNOVA, s.r.o. I/50 - úprava povrchových vlastností 3 549 235 0 SSC 22.07.2008
Z-771/2008 TSA spol. s r.o. Oprava nadštandartného dopravného značenia na ceste I/59 15 287 0 SSC 19.08.2008
Z-773/2008 INPEK, s.r.o., I/66 Banská Bystrica - preložka cesty (Severný obchvat), príprava územia 472 227 0 SSC 17.07.2008
Z-819/2008 COLAS s.r.o. I/65 a I/51 Zriadenie oceľových zvodidiel 417 904 0 SSC 24.07.2008
133/2009/3 DOPRASTAV a.s. Žilina I/59 Liptovská Osada - most 046 - rekonštrukcia mosta a jeho priľahlých úsekov cesty Itriedy I/59. 464 728 0 SSC 19.11.2009
752/2009 DOPRASTAV a.s. Žilina I/18, Ivachnová - obnova krytu vozovky 139 982 0 SSC 18.11.2009