Zmluvy za Slovenská správa ciest


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
621/2010 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. odvádzanie vôd 0 0 SSC 26.04.2010 jedn. cena, na dobu neurčitú
27/6453/2007 Dr.SMART&PARTNER, s.r.o. I/59, Dolný Kubín - hranica okresu, pruh pre pomalé vozidlá 0 0 SSC 19.07.2007 jedn. cena
23/6453/2007 MPS, s.r.o I/12 Čierne - bodová závada 0 0 SSC 09.07.2007
16/6470/2007 OAT spol. s r.o. I/65, km 112,000-120,000, Tur. Teplice - Mošovce, oprava CB krytu vozovky 0 0 SSC 29.05.2007 jednotková cena
15/6470/2007 OAT spol. s r.o. I/64, MO 64-066,Prievidza, oprava AMZ 0 0 SSC 22.05.2007 jednotková cena
11/6470/2007 OZO a. s. Čistenie komunikácií - Ružomberok 0 0 SSC 28.03.2007 jednotková cena
253/6131/2007 COLAS s.r.o. ZOD Výmena a vyrovnávanie cestných zvodidiel 0 0 SSC 01.08.2007 jedn. ena
38108 Asseco Solutions, a.s. Licenčná zmluva - informačný systém SPIN 0 0 SSC 01.01.2004
ZNH/6370/17/06 C.M.R. Slovakia s.r.o. Zabezpečovacie a likvidačné práce pri mimoriadnych udalostiach na cestách I.tried v Prešovskom samosprávnom kraji 0 0 SSC 02.06.2006
ZoD 494/6131/2008 Mušák Milan, Ing. Cesta I/64 Nitra-Lipová ul. - ZoD - DSP a DP 0 0 SSC 31.07.2008
229/6370/2007/PPZ-4/07 C.M.R. Slovakia s.r.o. Vyspravenie obrusnej vrstvy vozovky na št. cestách I. triedy Prešovského samosprávneho kraja 0 0 SSC 13.04.2007 jedn. cena
228/6370/2007/PPZ-3/07 ASTEX s. r. o. Vyspravenie obrusnej vrstvy vozovky na št. cestách I. triedy Košického samosprávneho kraja 0 0 SSC 13.04.2007 jedn. cena
Z-231/6340/2009 Róbert Muchý-ROB-EX Upratovacie služby AB Michalovce 0 0 SSC 02.02.2009 jednotková cena
248/6350/2007/PPZ-T-1/07 ISPO spol. s r. o. inžinierske stavby I/50 a I/18 Michalovce rekonštrukcia križovatky (DSZ, DÚR) 0 0 SSC 28.05.2007
377/6453/2009 RMR Real. Ma. R. I/78 Námestovo - prieťah 0 0 SSC 28.04.2009 jednotková cena
1333/2009 Reality MM, s.r.o. Mandátna zmluva , Obchvat mesta Prievidza I.etapa 2. stavba - MZ v trase budúcej I/64 0 0 SSC 22.12.2009 jednotková cena
6312/04/05 CWS boco Slovensko, s.r.o. Výmena hygienických košov a náplní AB Košice 0 0 SSC 24.01.2005 jedn. cena
Z-1011/1120/2008 VADET, s.r.o. Trvalé dopravné gombíky 76 0 SSC 26.08.2008
6240/50/2006 JUPITER PLUS s.r.o. Poskytovanie strážnej služby v objekte SSC IVSC B.B. 118 0 SSC 30.06.2006
583/2009 ŠVARBA s.r.o. Zabezpečenie bežných obslužných prác v AB IVSC Banská Bystrica a jej priľahlých priestorov 135 0 SSC 08.07.2009