Zmluvy za Slovenská správa ciest


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
Z-169/2007 SAROUTE s.r.o. P.Bystrica Nehodové miesta na cestách I. triedy - opatrenia 41 536 0 SSC 09.11.2007
113/6131/2009 DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava Cesta I/51 Vráble - obchvat 41 581 0 SSC 09.06.2009
Z-179/2007 HASTRA, s.r.o. Oprava odvodnenia na ceste I/66 pri vstupe do Brezna 41 986 0 SSC 22.11.2007
6270/53/2006 AGRI FAIR - POWER LIFT s.r.o. Zmluva na výškovú kanalizačných poklopov 42 171 0 SSC 31.08.2006
Z-674/2009 PROMA s.r.o. Žilina Vypracovanie dokumentácie DSP, DP-DRS, AD, VP na stavbu I/18 Ivachnová - most 335 42 840 0 SSC 14.10.2009
630/2009 PROMA s.r.o. Žilina I/64 Bytčica - bodová závada (vypracovanie DSP, DP, AD) 42 900 0 SSC 27.08.2009
199/6131/2007 OAT spol. s r.o. ZOD Oprava dilatácie mosta č.2-204 na ceste I/2 Stupava-Malacky 43 451 0 SSC 06.06.2007
279/12358/2300/2006 ErasData-Pro, s.r.o. Zmluva o dielo - aplikačná softvérová nadstavba na ArcGIS 44 715 0 SSC 26.10.2006
667/2009 agrifair s.r.o. Výšková úprava uličných vpustov a kanálových pokopov na cestách I. triedy v Banskobystrickom kraji 45 220 0 SSC 29.09.2009
621/2009 CESTY NITRA, a.s. Nitra Cesta I/63 Výmena krytu mosta ev.č. 63-025 45 447 0 SSC 27.08.2009
Z-167/2007 STRABAG s.r.o. I/66 prvky ukludnenia dopravy v obci Dudince 46 118 0 SSC 12.11.2007
Z-162/2007 Marek Veselovský Zriadenie spätnej klapky na priepuste na ceste I/66 Chvatimech 46 500 0 SSC 21.11.2007
712/2009 ArcGEO Information Systems s r.o. Ba Licenčná zmluva k ZoD na modulárne rozšírenie Informačného systému modelu cestnej siete o agendu hospodárenia s mostami 48 052 0 SSC 28.10.2009
6242/129/2006 SISEP -PVP s.r.o. Rekonštrukcia rozvodov kotolne 48 641 0 SSC 25.09.2006
100006-01 FIDOP, s.r.o. Vypracovanie PD na stavbu "I/70 Párnica - zosuv"-DSZ,DSP,DP-DRS,AD,VP 48 951 0 SSC 22.03.2010
ZoD 490/6131/2008 HBH projekt, s.r.o. Brno Cesta I/51 Levice - obchvat-ZoD-TŠ 49 335 0 SSC 07.07.2008
6131/733/2006 H + L Project s.r.o. Cesta I/2 Kúty-KNL, DSP a DRS 49 385 0 SSC 19.12.2006
ZNH 6370/52/06 TRIS spol. s r. o. I/18, I/68 Prešov, Levoča, Drienovská Nová Ves, návrh opatrení nehodových lokalít 3M 49 595 0 SSC 30.10.2006
40/6470/2007 VIATOP, s.r.o. I/61, km 132,000,TT - Dobrá, oprava krytu vozovky 49 791 0 SSC 04.09.2007
6400/6472/68/2006 ISPO spol. s r. o. inžinierske stavby I/18, Východná - Bane, sanácia zosuvu- PD 55 930 0 SSC 02.11.2006