Zmluva č. 6270/53/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:6270/53/2006
Dodávateľ:AGRI FAIR - POWER LIFT s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva na výškovú kanalizačných poklopov
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:42 171,02
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy