Zmluvy za Slovenská správa ciest


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
Z-148/2007 Jozef Švarba Obslužné a údržbárske práce v AB IVSC Banská Bystrica 0 0 SSC 03.09.2007
Z-185/2007 VENDEX s.r.o. Servis premenlivého dopravného značenia 0 0 SSC 06.12.2007 jedn. cena
Z186/2007 VENDEX s.r.o. Servis meteostaníc 0 0 SSC 06.12.2007 jedn. cena
816/2009 C.M.R. Slovakia s.r.o. Odstraňovanie následkov havarií v PSK 0 0 SSC 19.01.2010 jedn. cena
99/02/S/3 Ardos AZ, a.s. Ba Servisná zmluva Soroška 0 0 SSC 07.04.1999 jedn. cena
46/1220/2007 LUCUS,spol .s.r.o. Poskytovanie strážnej služby 0 0 SSC 27.11.2007
46/1220/2007 LUCUS,spol .s.r.o. Výkon strážnej služby 0 0 SSC 27.11.2007
180/2010 SEZAKO s. r. o. Čistenie a údržba ORL 0 0 SSC 10.02.2010 jednotková cena
Z - 352/1220/2008 Ing. Ján Zámečník Poskytovanie techn. služieb a servis zabezpečovacieho systému 0 0 SSC 18.04.2008
1/1200/2007 TeamPrevent s.r.o. Vykonávať a zabezpečovať pracovnú zdravotnú službu-PZS 0 0 SSC 17.01.2007 jedn. cena
19/1220/2007 PROFIS spol.s.r.o Zabezpečenie ochrany pred požiarmi technikom PO 0 0 SSC 01.05.2007 jednotková cena
616/2010 C.S. BITUNOVA, s r.o. Vysprávky vozoviek dýzovou metódou na cestách I. triedy v Banskobystrickom kraji 0 0 SSC 21.04.2010 jedn. cena
617/2010 MV-STEEL, s.r.o. I/75 Lučenec-preložka 0 0 SSC 21.04.2010
706/2010 SEZAKO s. r. o. Čistenie a údržba odlučovačov ropných látok 0 0 SSC 19.05.2010 jednotková cena
716/2010 Reality Mrázik, s.r.o. Mandátna zmluva na vykonanie MP vysporiadania st. I/70 Párnica - zosuv 0 0 SSC 15.06.2010 jednotková cena
721/2010 COLAS s.r.o. I/18 Bumbálka - Bytča, výmena záchytných bezpečnostných zariadení 0 0 SSC 21.06.2010 jedn. cena
733/2010 ArcGEO Information Systems s r.o. Ba Poskytnutie práv - licencie - nadobúdateľovi na používanie a ďalšie nakladanie s modulmi IS MCS 0 0 SSC 22.06.2010
401/6240/2009 EUROMOTOR s.r.o. Zmluva o poskytovaní servisných služieb a predaji ND a príslušenstva 0 0 SSC 24.04.2009
1327/6350/2008/T-14/08 Združenie "VALBEG" ZOD I/74 Snina - Kolonica preložka cesty 0 0 SSC 27.02.2009
620/2010 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Odvádzanie vôd 0 0 SSC 26.04.2010 jedn. cena, na dobu neurčitú