Zmluvy za Slovenská správa ciest


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
737/2010 AMBERG ENGINEERING SLOVAKIA, s.r.o. Výkon činnosti stavebno-technického dozoru pre stavbu Trenčín most 925 534 0 SSC 30.06.2010
ZoD Geoconsult, spol. s r.o. Cesta I/63 Kútniky - most, č. 63-112 - "DSP" v podr."DRS" a "DP" 26 155 0 SSC 06.07.2010
768/2010 PRODOSING spol. s r.o. I/50 Hriadky okresná hranica rekonštrukcia 13 239 0 SSC 12.07.2010
6131/612/2006 Ekojet spol. s r. o. Bratislava Cesta I/61 Bratislava - Senec - Zod - EIA 392 700 0 SSC 31.08.2006
39/6470/2007 ELSIG-Signalbau Huber, spol. s r.o. Servis CSS - Rbk, MT, ZA 103 348 0 SSC 31.08.2007
ZoD 6131/610/2006 INSET, s.r.o. Cesta I/64 Nitra - most, ev.č. 64-019 - diagnostika 390 300 0 SSC 31.08.2006
ZoD 6131/608/2006 Ekojet spol. s r. o. Bratislava Cesta I/64 Komjatice - Nitra - EIA 524 433 0 SSC 31.08.2006
620/2010 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Odvádzanie vôd 0 0 SSC 26.04.2010 jedn. cena, na dobu neurčitú
621/2010 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. odvádzanie vôd 0 0 SSC 26.04.2010 jedn. cena, na dobu neurčitú
6131/606/2006 DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava Cesta I/51 Holíč - obchvat, II. etapa - ZoD - DSZ a DÚR 107 464 0 SSC 31.08.2006
ZoD 6131/609/2006 Miroslav Fuska - Geodetické práce Cesta I/64 Drážovce - Nitra, ZoD - GP 168 480 0 SSC 31.08.2006
1089/1300/2008 EMIS s.r.o. Zmluva o dielo na modulárne rozšírenie Informačného systému ESID System 19 626 937 0 SSC 25.09.2008
279/12358/2300/2006 ErasData-Pro, s.r.o. Zmluva o dielo - aplikačná softvérová nadstavba na ArcGIS 44 715 0 SSC 26.10.2006
28/1150/2007 NP Publication Slovakia Ba Zmluva o dielo - scanovanie dokumentácie 583 038 0 SSC 19.09.2007
Zod 247/6131/2007 Geodetické práce - Miroslav Fuska Cesta I/63 Dunajská Streda - obchvat, 2. stavba - ZoD-GP 163 640 0 SSC 19.07.2007
6400/6431/58/2006 IKP Consulting Engineers ,s.r.o.Praha I/18 Sučany - centrum - križovatka -DSZ,DSP,DP, AD,VP 1 119 731 0 SSC 14.09.2006
200/6131/2007 NEOREFLEX ZOD VDZ Komárno 4 863 980 0 SSC 22.05.2007
ZoD 273/6131/2007 GEOstatik, a.s. Žilina Cesta I/75 Plášťovce - zosuv, ZoD - DSP, DP, DRS 1 729 592 0 SSC 28.08.2007
ZoD 282/6131/2007 VÚIS Mosty s.r.o. Cesta I/2 Plavecký Štvrtok - ZoD - AD 5 625 0 SSC 12.09.2007
230/6131/2007 MATADORFIX, s.r.o. ZOD VDZ Malacky, Senec, Pezinok 3 391 484 0 SSC 22.06.2007