Zmluvy za Slovenská správa ciest


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
249/6350/2007/PPZ-T-2/07 DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava I/18-485 Vranov most 1 992 798 0 SSC 28.05.2007
Z-158/2007 COLAS s.r.o. Oprava zvodidiel na ceste I/72 95 296 0 SSC 05.10.2007
Z-10/2006 JUDr. Petr Zdráhal, advokátska kancelária I/72 Piesok - Bystrá (majetkovoprávna príprava) 587 813 0 SSC 30.01.2006
6131/717/2006 OAT spol. s r.o. ZOD I/75 Sládkovičovo-Galanta-oprava cesty 86 467 0 SSC 06.11.2006
6131/713/2006 DOPRA - VIA, a. s. I/2 Kúty-oprava cesty-obnova povrchových vlastností krytu 2 555 168 0 SSC 06.11.2006
6131/710/2006 CESTY NITRA, a.s. Nitra I/65 Zlaté Moravce-Čierna dolina, km 27,000-28,300 3 350 302 0 SSC 06.11.2006
6131/712/2006 DOPRA - VIA, a. s. I/51 Radošovce intravilán-oprava cesty -obnova povrchových vlastností krytu 3 715 537 0 SSC 06.11.2006
6131/711/2006 CESTY NITRA, a.s. Nitra ZOD I/64 Nitra-KU-oprava cesty 125 595 0 SSC 06.11.2006
6131/715/2006 STRABAG s.r.o. ZOD I/64 Rajčany-hr.okr. TO-PD-oprava cesty 88 728 0 SSC 06.11.2006
6131/716/2006 STRABAG s.r.o. ZOD I/51 Senica-Lopašov-oprava cesty 107 606 0 SSC 06.11.2006
14/6470/2007 STRABAG s.r.o. Ba I/11, Svrčinovec, Čadca MO 11-204, Kysucký Liskovec - obnova krytu vozovky 4 699 916 0 SSC 30.04.2007
ZNH 6370/47/06 Ekotechnika Plus s.r.o I/18 Jánovce, oprava oporného múra 70 890 0 SSC 25.10.2006
ZNH 6370/50/06 C.M.R. Slovakia s.r.o. I/73 Soboš - Okrúhle, zosuv v km 19,770-19,800 154 725 0 SSC 25.10.2006
366/6370/2007/ZNH-15/07 EUROVIA - Cesty, a.s. I/73 Svidník prieťah - oprava cesty v km 40,396-41,046 3 113 243 0 SSC 28.05.2007
Z-236/2006 IPOS,spol.s.r.o B.Bystrica I/66 Polomka - hranica kraja, ( TŠ ) 1 625 147 0 SSC 13.12.2006
18/6470/2007 AQUA - VITA, s.r.o. Ba I/59, Dolný Kubín - oprava DZM GHH-TRANSFLEX na MO 59-074 2 028 695 0 SSC 29.05.2007
19/6470/2007 PROSP I/18, MO 18-323, Ružomberok, oprava mosta - technické riešenie 89 400 0 SSC 30.05.2007
Z-172/2006 DOPRASTAV a.s. Bratislava I/50 Kriváň - most ev.č. 201 473 138 0 SSC 06.10.2006
Z-173/2006 DOPRASTAV a.s. Bratislava I/50 Podkriváň - oporný múr 408 808 0 SSC 11.10.2006
Z-175/2006 STRABAG s.r.o. I/75 Čebovce - autobusove zastávky 7 408 507 0 SSC 13.10.2006