Zmluvy za Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
179/2004 SPN-Mladé letá,s.r.o., Bratislava, Sasinkova 5 nákup učebníc pre základné a stredné školy 82 581 450 0 Ministerstvo školstva SR 30.04.2004 31.12.2004
020/2001 Spolok sv. Vojtecha-VOJTECH spol. s r.o, Trnava, Radlinského 5 Nákup učebníc pre základné a stredné školy 3 931 500 0 Ministerstvo školstva SR 08.02.2001 31.12.2001
0562/2005 Spolok sv. Vojtecha-VOJTECH spol. s r.o, Trnava, Radlinského 5 nákup učebníc pre základné a stredné školy 6 695 400 0 Ministerstvo školstva SR 07.06.2005 31.12.2005
082/2002/1 Spolok sv. Vojtecha-VOJTECH spol. s r.o, Trnava, Radlinského 5 Nákup učebníc pre základné a stredné školy 3 826 000 0 Ministerstvo školstva SR 18.02.2002 31.12.2002
121/2003 Spolok sv. Vojtecha-VOJTECH spol. s r.o, Trnava, Radlinského 5 nákup učebníc pre základné a stredné školy 3 252 000 0 Ministerstvo školstva SR 31.03.2003 31.12.2003
187/2004 Spolok sv. Vojtecha-VOJTECH spol. s r.o, Trnava, Radlinského 5 nákup učebníc pre základné a stredné školy 2 399 200 0 Ministerstvo školstva SR 30.04.2004 31.12.2004
010/2000 Spolok sv. Vojtecha-VOJTECH spol. s r.o, Trnava, Radlinského 5 Kúpa učebníc pre základné a stredné školy 3 787 500 0 Ministerstvo školstva SR 21.01.2000 31.12.2000
0651/2006 Spolok sv. Vojtecha-VOJTECH spol. s r.o, Trnava, Radlinského 5 nákup učebníc pre základné a stredné školy 9 185 850 0 Ministerstvo školstva SR 24.05.2006 31.12.2006
0247/2009 STAVEA - INTERIÉR, s.r.o., Žilina, Jesenského 16 Zmluva o dielo - Dodávka a montáž požiarnych dverí 24 397 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 07.05.2009
0485/2009 STAVEA - INTERIÉR, s.r.o., Žilina, Jesenského 16 Zmluva o dielo- Zákazka s nízkou hodnotou, realizácia stavebných prác podľa vypracovanej projektovej dokumentácie a zabezpečenie projekčno- inžinierskych činností 117 431 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 11.11.1111
1082/2008 STUDIAL spol. s.r.o., Bratislava, Radlinského 11 Zmluva o dielo - stavebné práce 156 355 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 30.09.2008
0050/2010 SWECK, spol. s r.o., Bratislava, Nábr. L. Svobodu 3 Zmluva o službách - skolenie Nové prístupy v manažmente pracovných vzťahov pre vrcholových manažérov MŠ SR 66 607 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 03.03.2010 14.04.2010
201/2002 SWECK, spol. s r.o., Bratislava, Karpatská 18 Programové vybavenie softvéru - prevod užívateľských práv, školenie užívateľov, systémová údržba 6 112 395 0 Ministerstvo školstva SR 14.05.2002
147/2003 Teamex, s.r.o., Bratislava, Veelárska 28 Zmluva o dielo- zabezpečenie rekonštrukcie objektu MŠ SR na Budyšínskej ulici 3 v Bratislave 1 146 393 0 Ministerstvo školstva SR 22.04.2003 15.09.2003
024/2001 Terra vydavateľstvo, s.r.o., Bratislava, Janáčkova 2 nákup učebníc pre základné a stredné školy 5 947 000 0 Ministerstvo školstva SR 15.03.2001 31.12.2001
0528/2005 Terra vydavateľstvo, s.r.o., Bratislava, Janáčkova 2 nákup učebníc pre základné a stredné školy 14 015 700 0 Ministerstvo školstva SR 07.06.2005 31.12.2005
0598/2006 Terra vydavateľstvo, s.r.o., Bratislava, Janáčkova 2 nákup učebníc pre základné a stredné školy 14 597 700 0 Ministerstvo školstva SR 24.05.2006 31.12.2006
086/2002 Terra vydavateľstvo, s.r.o., Bratislava, Janáčkova 2 Nákup učebníc pre základné a stredné školy v SR 5 632 500 0 Ministerstvo školstva SR 18.02.2002 31.12.2002
120/2003 Terra vydavateľstvo, s.r.o., Bratislava, Janáčkova 2 nákup učebníc pre základné a stredné školy 9 876 000 0 Ministerstvo školstva SR 31.03.2003 31.12.2003
265/2004 Terra vydavateľstvo, s.r.o., Bratislava, Janáčkova 2 nákup učebníc pre základné a stredné školy 12 224 000 0 Ministerstvo školstva SR 26.05.2004 31.12.2004
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>