Zmluvy za Úrad jadrového dozoru


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
25/2010 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Návrh bezpečnostného návodu ÚJD SR na spracovanie analýz bezpečnosti skladovania a transportu vyhoretého jadrového odpadu 0 0 ÚJD SR 03.12.2010
11/2000 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Riešenie vedeckotechnického projektu 0 0 ÚJD SR 14.06.2000 30.11.2003
1-RVT/2001 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Vypracovanie vedeckotechnického projektu 0 0 ÚJD SR 18.05.2001
1/2003 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Zabezpečenie komplexnej prípravy a realizácie cvičenia DSSNET-RODOS 0 0 ÚJD SR 28.01.2003
23/2005 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Výskumno-vývojová podpora v oblast rozhodovania v oblast jadrovej bezpečnosti 0 0 ÚJD SR 20.09.2005 31.12.2007
15/2007 VUPEX a.s. Bajkalská 25 827 52 Bratislava Aktualizovanie Národnej správy SR v zmysle Dohovoru o jadrovej bezpečnosti 2 656 0 ÚJD SR 30.05.2007 30.06.2007
08/2007 Vupex a.s. Bajkalská 25 827 52 Bratislava Analýza medzinárodných iniciatív na harmonizáciu požiadaviek na jadrovú bezpečnosť - dopad pre SR" 6 639 0 ÚJD SR 27.04.2007 30.09.2007
10/2009 ZTS VVÚ KOŠICE a.s., Južná trieda 95, 041 24 Košice Spracovanie druhej časti odborného posudku kapitoly 6 - Dokumentácie na vydanie rozhodnutia o schválení typu prepravného zariadenia - transportný kontajner C-30 9 183 0 ÚJD SR 31.03.2009 15.04.2009
9/2009 ZTS VVÚ KOŠICE a.s., Južná trieda 95, 041 24 Košice Spracovanie odborného posudku kapitoly 10 -Dokumentácie na vydanie rozhodnutia o schválení typu prepravného zariadenia - transportný kontajner C-30 15 925 0 ÚJD SR 31.03.2009 30.04.2009
59/2008 ZTS VVÚ KOŠICE a.s., Južná trieda 95, 041 24 Košice Spracovanie odborného posudku kapitoly 4 a čiastočne kapitoly 6 "Dokumentácie na vydanie rozhodnutia o schválení typu prepravného zariadenia - transportný kontajner C-30" 17 633 0 ÚJD SR 24.11.2008 22.12.2008
<<1 2 3 4 5 6 7 8