Zmluvy za Úrad jadrového dozoru


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
23/2006 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Nezávislé posúdenie aktuálnej verzie kapitoly č. 4 PpBS JE EMO12. 1 992 0 ÚJD SR 14.08.2006 30.09.2006
26/2008 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Vypracovanie metodiky na experimentálne overenie stavu prepravného kontajnera na vyhoreté jadrové palivo (VJP) C-30 8 133 0 ÚJD SR 01.07.2008 31.07.2008
25/2008 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Vypracovanie medotiky na experimentálne overenie stavu prepravného kontajnera na vyhoreté jadrové palivo (VJP) C-30 8 133 0 ÚJD SR 12.07.2008 31.07.2008
55/2008 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Výpočet zostatkového tepelného výkonu jednotlivých radionuklidov vyhoreného jadrového paliva reprezentatiívneho palivového súboru JE s VVER-440/v213 pre zvýšený teplený výkon reaktora 1471 MW. 11 856 0 ÚJD SR 14.11.2008 15.12.2008
17/2008 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Odborná podporná činnosť pri overovaní osobitnej odbornej spôsobilosti zamestnancov držiteľov povolení na základe analýzy skúšobných otázok pre písomné overovanie 3 651 0 ÚJD SR 23.06.2008 30.10.2008
33/2008 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Vypracovanie technickej správy " Návod a metodika posudzovania komerčných zariadení ako vybraných zariadení" 6 639 0 ÚJD SR 25.07.2008 30.09.2008
3/2008 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Realizácia služieb súvisiacich so spracovaním štúdií "Jadrová bezpečnosť - výskumno-vývojová podpora rozhodovania pri výkone dozoru nad jadrovou bezpečnosťou - 2. stupeň" a záväzok objednávateľa zaplatiť za predmet zmluvy dohodnutú cenu 3 982 941 657 185 ÚJD SR 19.03.2008 30.11.2011
56/2008 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Základný výcvik dvoch zamestnancov ÚJD SR na reprezentatívnom plnorozsahovom simulátore V-2 (RPS) 31 533 0 ÚJD SR 21.11.2008 19.12.2008
22/2006 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Vypracovanie novej verzie bezpečnostného návodu ÚJD SR s názvom BNS III.4.2/2001 revízia č. 3. 1 660 0 ÚJD SR 14.08.2006 31.10.2006
28/2008 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Analýza kompatibility havarijných predpisov pre skupinu logistiky a skupinu spravodajstva s novými technickými prostriedkami určenými pre tieto skupiny, zosúladenie činnosti týchto dvoch skupín a príprava scenárov pre výcvik členov oboch skupín 9 958 0 ÚJD SR 26.05.2008 15.08.2008
11/2008 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Analýza možností súčastného systému havarijnej odozvy na ÚJD SR 3 651 0 ÚJD SR 15.05.2008 16.06.2008
34/2008 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Vypracovanie technickej správy " Návod a metodika posudzovania plánov vybraných zariadení" 6 639 0 ÚJD SR 25.07.2008 30.09.2008
13/2009 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Predmetom riešenia je spracovanie nezávislej analýzy zdrojov neistôt pri stanovení a udržiavaní tepelného výkonu reaktora a meraní ohrevu chladiva v kazetách na vytvorenie jednotnej metodiky 19 800 0 ÚJD SR 30.04.2009 30.08.2009
31/2009 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Realizácia odbornej prípravy 64 546 55 610 ÚJD SR 22.10.2009 31.12.2010
38/2009 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Prehľad súčastného stavu, ciele zavedenia, princípy, opis metód a zhodnotenie používania pravdepodobnostného hodnotenia bezpečnosti pre analýzu prevádzkových udalostí na jadrových elektrárňach obmedzenia a možné prínosy. 9 199 0 ÚJD SR 24.11.2009 11.12.2009
42/2009 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Vypracovanie technickej správy "Požiadavky na výkon pomontážnych skúšok strojno technologických systémov a komponentov, ako aj kritérií prijateľnosti výsledkov skúšok vybraných zariadení" 16 244 0 ÚJD SR 06.11.2009 30.11.2009
36/2009 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Vykonať analýzu teoretických a experimentálnych hodnôt vybraných parametrov AZ používaných pri hodnotení jadrovej bezpečnosti návrhov palivových vsádzok reaktorov VVER-440 12 350 0 ÚJD SR 05.11.2009 30.11.2009
17/2009 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Vypracovanie technickej správy "Požiadavky na bezpečnosť technických zariadení v procese projektovania, výstavby a uvádzania technologických celkov a systémov JE do prevádzky" 8 938 0 ÚJD SR 24.04.2009 31.05.2009
15/2010 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Vypracovanie technickej správy 16 244 0 ÚJD SR 11.08.2010
18/2010 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Vypracovanie posudkov k návrhom projektov AP 2010 5 788 0 ÚJD SR 10.09.2010
<<1 2 3 4 5 6 7 8 >>