Zmluva č. VSTN-80-12-129-2005

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:VSTN-80-12-129-2005
Dodávateľ:Sl.pošta,a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve na zabezpečenie odvozu a dovozu zásielok zbernou jazdou
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 900,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 900,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:zemná vojenská správa Trenčín

Prílohy