Zmluva č. VSTN-80-12-91-2004

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:VSTN-80-12-91-2004
Dodávateľ:Vaša stravovacia
Predmet zmluvy - názov zmluvy:iastková zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:5 580,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5 580,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:2 790,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:zemná vojenská správa Trenčín

Prílohy