Zmluva č. VSTN-20-2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:VSTN-20-2010
Dodávateľ:Orange Slovensko, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o pripojení
Zmluvne dohodnutá čiastka:960,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:960,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:240,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:zemná vojenská správa Trenčín

Prílohy