Zmluva č. VSTN-20-12-2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:VSTN-20-12-2010
Dodávateľ:Landera, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní služieb upratovania a čistenia
Zmluvne dohodnutá čiastka:5 130,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5 130,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:1 620,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:zemná vojenská správa Trenčín

Prílohy