Zmluva č. VUSZ-59-9/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:VUSZ-59-9/2010
Dodávateľ:Kúpeľný ústav MV SR Družba Bardejovské kúpele
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodatok č.2
Zmluvne dohodnutá čiastka:132 573,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:132 573,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:VÚSZ
Poznámka:dodatok nahrádza prílohu v plnom rozs.

Prílohy