Zmluva č. VSBB-5013169-2002

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:VSBB-5013169-2002
Dodávateľ:Vaša stravovacia, a.s. B. Bystrica
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o zabezpečení stravovania pre zamestnancov
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 022,38
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 022,38
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:zemná vojenská správa Banská Bystrica

Prílohy