Zmluva č. PSBTO-1-17-2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PSBTO-1-17-2010
Dodávateľ:AB správcovská, a. s. Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:iastková zmluva o poskytnutí služby – obsluha TTZ v posádke Nitra v roku 2010
Zmluvne dohodnutá čiastka:203 891,55
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:203 891,55
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:100 441,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:SEMaI

Prílohy