Zmluva č. KaVSÚ-2-835-2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:KaVSÚ-2-835-2009
Dodávateľ:MAGNA
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rámcova dohoda na dodávku elektrickej energie
Zmluvne dohodnutá čiastka:24 008 399,07
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:24 008 399,07
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:1 449 201,99
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:SEMaI

Prílohy