Zmluva č. PSBTV-29/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PSBTV-29/2008
Dodávateľ:Abalstav, s.r.o., Pozdišovce 365
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Oprava fasády a soc. zariadenia b.č. 14
Zmluvne dohodnutá čiastka:8 663,32
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:8 663,32
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:PSB Trebišov Ing. Dušan Varmeďa

Prílohy