Zmluva č. PSBTV-117/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PSBTV-117/2008
Dodávateľ:Plynmont-komp, s.r.o., Mierová 142, Strážske
Predmet zmluvy - názov zmluvy:dodatok č.1-Zabezpečenie NTL kotolní na zemný plyn a tuhé palivá v pôsobnosti PSB Trebišov- zníženie ceny
Zmluvne dohodnutá čiastka:-30 999,61
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:-30 999,61
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:PSB Trebišov Ing. Jozef Sieklik

Prílohy