Zmluva č. PSBTV-18-106/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PSBTV-18-106/2007
Dodávateľ:Abalstav, spol. s.r.o., Pozdišovce
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Oprava fasády, výmena dverí, okien, oprava soc. zariadenia, maľby, nátery a živ. krytina b.č.14-
Zmluvne dohodnutá čiastka:9 958,14
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:9 958,14
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:PSB Trebišov Ing. Dušan Varmeďa

Prílohy