Zmluva č. PSBTV-18-115/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PSBTV-18-115/2007
Dodávateľ:Plynmont-komp, spol. s.r.o., Mierová 142, Strážske
Predmet zmluvy - názov zmluvy:dodatok č.1-Plynofikácia a rekonštrukcia ÚK b.č. 39 - kasárne Trebišov- (zmena rozsahu prác a zníženie ceny)
Zmluvne dohodnutá čiastka:-1 081,44
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:-1 081,44
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:PSB Trebišov Ing. Dušan Varmeďa

Prílohy