Zmluva č. PSBTV-18-50/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PSBTV-18-50/2007
Dodávateľ:Abalstav, spol. s.r.o., Pozdišovce
Predmet zmluvy - názov zmluvy:B.č. 1 - stavebné opravy v miestnosti návštev - hlavný vstup a hygienické maľby-
Zmluvne dohodnutá čiastka:20 961,55
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:20 961,55
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:PSB Trebišov Ing. Dušan Varmeďa

Prílohy