Zmluva č. PSBTV-18-12/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PSBTV-18-12/2007
Dodávateľ:RADEN, s.r.o. Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:dodatok č.1-Zabezpečenie obsluhy nízkotlakých-teplovodných kotolní-ZoPS( zmena obchodného názvu a ceny - zníženie)
Zmluvne dohodnutá čiastka:-181,94
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:-181,94
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:PSB Trebišov Ing. Dušan Varmeďa

Prílohy