Zmluva č. PSBMI-58/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PSBMI-58/2007
Dodávateľ:Abalstav, s. r. o., Pozdišovce
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Oprava sosiálneho zariadenia na b. č. 2, PSJ Poruba pod Vihorlatom
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 922,28
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 922,28
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:PSB Michalovce PhDr. Rosocháč

Prílohy