Zmluva č. PSBMI-45/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PSBMI-45/2007
Dodávateľ:ABALSTAV spol.s.r.o. Pozdišovce
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Oprava sociálneho zariadenia na TPC Biela Hora
Zmluvne dohodnutá čiastka:7 936,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:7 936,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:PSB Michalovce PhDr. Rosocháč

Prílohy