Zmluva č. PSBTV-168-36/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PSBTV-168-36/2006
Dodávateľ:Abalstav, s.r.o, Pozdišovce 365
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Oprava spevnených plôch - Tesco Barák Malé Ozorovce
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 035,51
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 035,51
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:PSB Trebišov Ing. Varmeďa

Prílohy